Liên hệ

Showroom1:  Số 446 Xã Đàn – Kim Liên mới – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 043.573.9768;  043.533.5199;&nbspfax: 043.573.9768
Hotline: 0966.86.86.96
Website: http://tubepphuongtam.com, http://bepaau.vn, http://bepaau.com.vn
Email: tubepphuongtam@gmail.com

Liên hệ

Showroom 1: Số 446 Xã Đàn - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội

Tell: 043.573.9768
Hotline: 0944 63 58 68; 0966.86.86.96

Email: tubepphuongtam@gmail.com